คำประกาศทางกฎหมาย

มิสเตอร์เจฟฟ์มุ่งมั่นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลส่วนตัวเเห่งประเทศสเปน เเละรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการใช้มาตรการความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านข้อมูลเเละความโปร่งใส เราได้เเจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวมา ณ ที่นี้

ผู้จัดการ: MR JEFF LABS, S.L. หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี B98752231 เเละตั้งอยู่ที่ C/ Cronista Carreres 13, local 2, 46003, Valencia (''มิสเตอร์เจฟฟ์'')

จุดประสงค์: ข้อมูลที่มอบจะถูกนำไปประมวลเพื่อมอบบริการที่ขอ เเละเพื่อส่งข้อมูลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เเละบริการของมิสเตอร์เจฟฟ์

ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลข้อมูลมีพื้นฐานจากการปฏิบัติตามสัญญา เเละประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของมิสเตอร์เจฟฟ์ในการส่งเสริมกิจกรรมของตน

ผู้รับ: ข้อมูลของคุณจะถูกสื่อสารไปยังผู้ให้บริการ เช่น เครือข่ายเเฟรนไชส์ของเรา เเละ The Rocket Science Group LLC อันเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เเละผ่านการรับรองภายใต้กรอบโครงสร้าง Privacy Shied ซึ่งดำเนินการในนามของมิสเตอร์เจฟฟ์

ระยะเวลาการรักษาข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บภายในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการมอบบริการที่ขอ หรือตราบใดที่คุณไม่ใช้สิทธิ์ระงับ คัดค้าน หรือจำกัดการประมวล

สิทธิ์: คุณสามารถใช้สิทธิ์การเข้าถึง แก้ไข ลบ คัดค้าน หรือจำกัดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยขอหรือเเจ้งความประสงค์มายังที่อยู่ซึ่งระบุด้านบน หรือที่อีเมล [***] พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เเละสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตนทางการอื่น ๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลแห่งประเทศสเปน (Spanish Agency for Data Protection) ผ่านเว็บไซต์: www.aepd.es.

 

ณ กรุงบาเลนเซีย วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561