CẢNH BÁO PHÁP LÝ

Mr Jeff cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của Tây Ban Nha về bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình cũng như đảm bảo thực hiện mọi biện pháp bảo mật. Tuân thủ nghĩa vụ đưa thông tin và minh bạch, bạn có thể tìm thấy chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây.

ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM: MR JEFF LABS, S.L., mã số thuế B98752231, trụ sở tại C/ Cronista Carreres 13, local 2, 46003, Valencia ("Mr Jeff").

MỤC ĐÍCH: Dữ liệu được cung cấp sẽ được xử lý để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu và gửi các thông tin thương mại về các sản phẩm và dịch vụ của Mr Jeff.

CƠ SỞ PHÁP LÝ: Việc xử lý dữ liệu của người dùng dựa trên cơ sở thực hiện hợp đồng và lợi ích hợp pháp của Mr Jeff trong việc quảng bá các hoạt động của công ty

NGƯỜI NHẬN DỮ LIỆU: Dữ liệu của bạn sẽ được chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như mạng lưới các cửa hàng nhượng quyền của chúng tôi và đại diện của Mr Jeff: The Rocket Science Group LLC, một công ty đặt tại Hoa Kỳ có chứng nhận Lá chắn bảo mật (Privacy Shield)

THỜI HẠN LƯU TRỮ: Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, hoặc miễn là bạn không thực hiện quyền xoá bỏ, phản đối hoặc hạn chế việc xử lý các dữ liệu này

QUYỀN: Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, cải chính, xóa bỏ, phản đối và giới hạn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách yêu cầu gửi đến địa chỉ bưu điện được nêu ở trên hoặc đến địa chỉ email [***], trong đó nêu rõ họ tên và một bản sao chứng minh thư hay giấy tờ định danh chính thức khác của bạn. Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha qua trang web www.aepd.es.

 

Valencia, ngày 24 tháng 5 năm 2018.